Rəhbərlik

Azər Qəzənfər oğlu Sultanov

Baş direktoru

Email: ASultanov@swhs.az

Salman Yunusoviç Məmmədov

Baş direktorun uçuş işinin təşkili üzrə müavini

Email: Salman.Mammadov@swhs.az

Şahmur Vaqub oğlu Məhərrəmov

Baş direktorun şərq texnikası üzrə müavini

Email: Shahmur.Magerramov@swhs.az

Rüfət Nizami oğlu Vəliyev

Baş direktorun keyfiyyət və təhlükəsizlik üzrə müavini

Email: Rufat.Valiyev@swhs.az

Marat İrşadoviç Abdulbadeyev

Baş direktorun qərb texnikası üzrə müavini - texniki direktor

Email: Marat.Abdulbadeyev@swhs.az

TOP