SAFETY: ONE GLOBAL STANDARD. ZERO ACCIDENTS.

Dear passengers

Tuesday, 30 October 2018 by
dear-passengers-30102018

Perhaps each of you has faced with the fact that people you do not know at the airport ask you to carry any binding or baggage for them.  Recently, social networking services are also offered by individuals and organizations to carry luggage. Please note that each passenger is responsible for his luggage and hand luggage

“Zabrat Hava Limanında” bir gün

Monday, 15 October 2018 by

“Bircə onu istəyirəm ki, uçuşlarımızın sayı enişlərimizlə eynilik təşkil etsin!”   Məncə, bir pilotun həmkarlarına arzu edə biləcəyi bundan təsirli ikinci belə istək yoxdur. Bir deyim də var ki, onlar uça bilən hər bir şeydə uçurlar, hətta uça bilməyənlərdə də uçmağı bacarırlar.  Aviasiya sahəsində çalışan insanların öz dünyası var, tamam başqa bir dünya. Bunu yarım günlük

TOP